Inloggen voor begrafenisondernemers

Kies uw gewenste formaat

Klik op een van onderstaande voorbeeld advertenties om verder te gaan.

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken, voor u
medeleven en steunbetuigingen na het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

MINA BLAD

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.

Familie Blad

Hardenberg,april 2010

Voor het medeleven en de belangstelling na
het overlijden van onze moeder en oma

Mina blad

willen wij u hartelijk danken.
Ook danken wij Thuiszorg Carinova voor de door
hen geboden ondersteuning

Kinderen

en kleinkinderen

Hardenberg, april 2010

Hartelijk dank voor uw meeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze lieve (schoon)vader en opa

Jan toren

Het was hartverwarmend om te merken hoe er werd
meegeleefd, door middel van bezoek, kaarten, en
telefoontjes.

Mina Toren-Blad,

kinderen en kleinkinderen

Torenlaan 1, 1234 AB Hardenberg

Voor de vele blijken van medeleven die wij hebben
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder
en oma.

MINA TOREN -BLAD

betuigen wij u onze oprechte dank.

Jan
Piet en Miep
Klaas

en kleinkinderen

Hardenberg,april 2010

Dankbetuiging

Het heeft ons goed gedaan te merken dat zoveel
mensen om ons heen zich betrokken voelden bij het
plotselinge overlijden van onze vader,
groot- overgrootvader

JAN TOREN

Het is voor ons een troost te weten dat hij bij vele
mensen in goede herinnering voortleeft.
Hartelijk dank voor uw steun en medeleven.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Hardenberg,april 2010