Inloggen voor begrafenisondernemers

Kies uw gewenste formaat

Klik op een van onderstaande voorbeeld advertenties om verder te gaan.

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven

Mattheus 11:28

Op Zijn tijd heeft de Heer tot Zich genomen onze broer,
zwager en oom

JAN TOREN

Jan

Geliefde echtgenoot van Mina Blad

Wij bidden om kracht en troost
voor Mina kinderen en kleinkinderen

Hardenberg
Dedemsvaart
De Krim
Hardenberg
Balkbrug

Jan en Mina
Jan en Mina
Jan en Mina
Jan en Mina
Jan en Mina

neven en nichten

Hardenberg, 1 april 2010

Met verslagenheid ontvingen wij het droevige bericht
dat is overleden

MINA TOREN - BLAD

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel
kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Management & medewerkers
Weekblad de Toren

Na een periode van afnemende gezondheid, hebben
wij afscheid moeten nemen van

JAN TOREN

Wij wensen Mina, (klein)kinderen en de familie veel
sterkte toe.

Jan en Mina Toren

Mien
Miep

Jan en Mina Toren

Mien
Miep

Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
dan mag je God dankbaar zijn,
dat Hij je komt bevrijden.

Onze lieve opa en "ouwe" opa is overleden

Opa toren

We zullen je missen!

Jan en Mina

Miep

Jan en Mina

Miep

Jan en Mina
Miep

Als het lichaam niet meer wil,
en het leven wordt een lijden,
dan mag je God dankbaar zijn,
dat hij je komt bevrijden

In dankbare herinnering, aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, nemen wij afscheid van onze
zorgzame, moeder, oma en over-oma

Mina Toren

sinds 1 april 2010 weduwe van Jan Toren

5 januari 1910

1 september 2010

Onze dank gaat uit naar het personeel van Carinova
voor de liefdevolle verzorging die zij heeft ontvangen

J. Toren en M.M. Hof

Jan en Miep

Sam

Jan en Mieke

W. Toren en M.J. Toren-blad

Correspondentieadres: J. Toren
De Brink 17, 1234 AB Hardenberg

Na een afscheidsdienst gehouden op maandag 13
september j.l. in het rouwcentrum "De Larikshof",
Oldemeijerweg 3 te Heemse-Hardenberg, heeft de
begrafenis plaatsgevonden op de begraafplaats
"Larikshof" aldaar.

Na een korte tijd van ziek zijn, is overleden de
(schoon-)vader van onze vrienden Miep en Jan

JAN TOREN

Wij wensen Mina, Miep, Jan en Ben veel sterkte toe
met dit grote verlies

Jan en Mina Toren
Klaas
Piet en Geesje